FANDOM


HormonerEdit

definere hormon-begrebet.

Endokrine = Kemisk signalstof som dannes i et væv og føres med blodet til et andet væv hvor det udøver sin virkning. Produceret i en kritel.

OBS: Der findes lokale hormoner:

Autokrint = produceret i en celle og virker på sig selv

Parakrint = produceret i en celle og virker på omkringliggende

ReceptorerEdit

beskrive hormon – receptor interaktionen.

1703

Hormon-receptor

Et hormon virker ved at binde sig til en specifik receptor (passer som en nøgle til en lås). Der findes to slags:

Membranbundne
Peptid- og proteinhormoner samt katecholaminerne (lipofobt eller hydrofile). Et hormon bindes til en receptor, der sidder på cellemembranen. Det påvirker intracellulære mediatorer i cellen og udløser typisk en kaskadereaktion , og det går ofte hurtigt. Allerede eksisterende enzymer i cellen kan phosphoryleres eller dephosphoryleres, og dermed ændre aktivitet.
Intracellulære
Steroider og thyreoideahormoner (lipofile eller hydrofobe). Receptoren ligger inde i cellen og påvirker proteinsyntese - derfor tager det ofte lang tid.

Peptidhormoner, steroidhormoner og modificerede aminosyrerEdit

angive i hovedtræk hormonernes kemi, herunder peptidhormoner, steroidhormoner og modificerede aminosyrer.

Peptidhormoner
Protein- (lange kæder) og peptidhormoner (korte kæder). De fleste hormoner er disse (insulin, glukagon, TSH, TRH, CRH, ADH, prolaktin, oxytocin, LH, FSH, GnRH, GHRH, PRH, PIH, PTH). De er lipofobe.
Modificerede aminosyrer
(biogene aminer). Produceret i skjoldbruskkirtlen eller binyremarven. Der er to typer: thyroidea (lipofile) og katecholaminer (lipofobe).
Steroidhormoner
Produceret i kønskirtlerne (østrogentestosteron, progesteron) eller binyrebarken (cortisol, aldosteron). De er lipofile.

FeedbackEdit

redegøre for negativ og positiv feed-back ved hormonernes sekretion.

Negativ feedback
Den typiske form for feedback. Vedligholder homeostasen. Eksempel: TRH frigives fra hypothalamus, som stimulerer hypofysen til at frigive TSH, som stimulerer frigivelsen af T3 og T4 fra gld. thyroidea. Hvis disses koncentration stiger over et vist niveau, vil dette virke hæmmende på frigivelsen af TRH og TSH, hvorved T3 og T4-frigivelsen vil falde.
Posetiv feedback
Er meget sjælden. Det sidste hormon i kæden virker stimulerende på det første hormon i kæden, så man altså bevæger sig længere væk fra homeostase. Østrogenproduktionen i optakten til ægløsning er et eksempel på dette.
Ægløsning er et eksempel på det - østrogen sekreres i store mængder, hvilket virker med positiv feedback på LH og FSH. (jo mere LH og FSH der kommer, jo mere østrogen sekreres?). Ved peak på LH sker ægløsningen.