FANDOM


Aterosklerose (åreforkalkning) er en inflammatorisk tilstand i de store/mellemstore arterier karakteriseret med forandringer i arterievæggen med fibrose og aflejring af kolesterol samt andre lipider og thrombemateriale. Den mest hyppige arteriesygdom og hos ældre er den næsten 100%. Den er asymptomatisk.

redegøre for forekomst, patogenese, ætiologi, symptomer/fund,diagnostik, følgesygdomme, behandling, forebyggelse, prognose og byrde forpatient/samfund ved:

Forekomst Edit

Forekommer ofte hos personer som er overvægtige og som ikke dyrker motion

Patogenese Edit

Ætiologi Edit

Symptomer/fund Edit

Diagnostik Edit

Følgesygdomme Edit

Behandling Edit

Forebyggelse Edit

Prognose Edit

Byrde for patient og samfund Edit

Hyppigste komplikationssygdommeEdit

beskrive hyppigste sygdomme der er betinget af aterosklerose.

Iskæmisk hjertesygdom, apoplexia cerebri og extremitets iskæmi (ben).

Patoanatomi og patofysiologiEdit

redegøre for patoanatomi og patofysiologi ved aterosklerose.

Forhøjet plasmakolesterol, pga:

 • LDL-trænger ind i tunica intima, hvorved monocytter forsøger at rydde op -> kolesterol holdige makrofagere.
 • De kolesterol holdige makrofagere begynder også at klumpe sig.
 • Efterhånden bliver de til en plaque-dannelse, hvilket giver en stenose (indsnævring)
 • På plaquets ujævne overflade sætter trombocytter (bloplader) sig fast
  • Dette kan føre til at der dannes en trombose - blodprop, der sidder fast.
  • Eller en emboli, som er en thrombose der er revet sig løs og flyder med blodet, indtil den sætter sig fast et snævert sted og skaber en blodprop.


SkitseEdit

skitsere arterievæggens opbygning, når den aterosklerotiske plaque er dannet. 26831W

Faktorer der øger risikoenEdit

beskrive faktorer der øger risikoen for udvikling af aterosklerose.

Modificerbare faktorer:

 • Rygning
 • Hypertension
 • Diabetes mellitus
 • Fed kost
 • Dyslipidæmi
  • Hyper-LDL-kolesterolæmi (>3,5-5 mmol/l) (LDL-kolesterol = dårligt kolesterol)
  • Hypo-HDL-kolesterolæmi (<1 mmol/l) (HDL-kolesterol = godt kolesterol)
  • Hypertriglyceridæmi (>2 mmol/l)
 • Adipositas
 • Inaktivitet
 • Stress

Ikkemodificerbare faktorer:

 • Arvelig disposition til aterosklerotisk sygdom eller hyperlipidæmi
 • Køn (mænd afficeres oftest)
 • Alder

DyslipidæmiEdit

redegøre for dyslipidæmi og dettes betydning ved aterosklerose.

Quote-sign-l

Blodets indhold af lipider abnormt pga. ændringer i deres absorption eller metabolisme.

Forekomst
Ca. 10% af den danske befolkning har et total plasmakolesterol >7 mmol/l, hvilket er for højt. Almindeligste form er hyperlipidæmi. Ætiologi: Årsagerne til, at lipidernes absorption eller metabolisme er ændret, kan være arvelige eller miljøbetingede, men skal til tider søges i anden organdysfunktion eller medicinindtagelse.
Relation til aterosklerose

Fedtstofferne transporteres i blodet bundet til protein og kaldes da lipoproteiner. Disse inddeles i LDL, VLDL og HDL. LDL er det lipoprotein, der særligt aflejres i karrerne og bliver anledningen til inflammationen (se lige ovenfor). Jo højere koncentration af lipoproteiner i blodet, desto større koncentration i karvæggen. Dette indebær større risiko for aterosklerose. Hyperlipidæmi skyldes helt overvejende for stort indhold af fedt i kosten.