FANDOM


Sygdomslære: Udredning og behandlingEdit

StadieinddelingEdit

anføre at maligne sygdomme stadieinddeles, og give eksempler på dette, samt angive baggrunden for stadieinddeling.

Det stadie-indeles fx efter TNM. Desuden kan det inddeles efter hvilken behandling man får.

  • Primær Tumor (hvor stor den er udviklet - størrelse og evt. invasionsdybde, dvs spredning). Inddeles fra 0-4, hvor 0 er rask.
  • lymfe - Noduli (antal involverede, regionale lymfeknuder). Inddeles 0-3.
  • fjern- Metastaser (med bogstavsangivelse af pågældende organ(er)). Inddeles 0-1.

Ud fra stadieinddeling kan man finde ud af overlevelsesraten.

UdregningsforløbEdit

redegøre for princippet i et udredningsforløb ved mistanke om cancer.

Tumor findes eksempelvis ved medicinsk billeddannelse. Herefter tager man en celle-/vævsprøve, som undersøges cytologisk/histologisk. Man laver en diagnose, hvorefter en stadieinddeling laves.

Man finder kræft på to måder: gennem årlige tjek efter livmoderhalskræft fx eller gennem symptomer.

Udredning

Udredningsforløb

Generel udredning er:

Anamnese: Nattesved, vægttab, madlede og arv Objektiv undersøgelse fra lægen Billedddiagnostik og blodprøver

  • Røntgen: lunger, knogler, bryster
  • Ultralyd: Prostata, bryster
  • MR: hjerne
  • CT: mave og ryg og sådan noget

PET/CT bruges mest til opfølgning.

Det er dog nødvendigt at have en biopsi, før man kan diagnosticere kræft. Dette fås oftest vha en skopi, hvor man med kikkert kan se ind i kroppen.

Lokal og systemisk behandlingEdit

beskrive principperne for lokal og systemisk behandling af cancer herunder effekten på tumorvækst, og give eksempler på dette.

Lokal
= kirurgi (fjerner hele tumoren, men hvis man misser noget, bliver det ved med at vokse) og stråleterapi (påfører skader på cellerne, så de dør - virker bedst ved høj celledeling)
Systemisk
= kemiterapi (påfører skader på cellerne, så de dør - virker bedst ved høj celledeling), hormonterapi (Hormonreceptor blokeres med anti-hormon. Der udvikles relativt hyppigt resistens), immunterapi (immunsystemet stimuleres til at angribe tumorceller - dog ret kraftige bivirkninger med influenza-lignende symptomer).

BivirkningerEdit

anføre karakteren af evt. bivirkninger ved forskellige typer af behandling og tilhørende behov for støttende behandling.

Støttende behandling lindrer symptomerne.

Kirurgi
Genoptræning, plastikkirurgi osv.
Stråleterapi
Diarre, hudforbrædninger. Skader alt væv rundt om også, selvom man forsøger at designe strålingen, så det kun skader tumoren.
Kemoterapi
Kvalme, infektioner - dårligt immunsystem
Immunterapi
influenzalignende og andre kraftige
Hormonterapi
ingen

BehandlingssvigtEdit

anføre baggrund for behandlingssvigt (klon selektion eller resistensudvikling).

Man kan blive resistens ved hormonterapi. Klon selektion? ? ? ? = Cancerceller udvikler evner der giver dem kompetitiv fordel. Ved vækst vil celler med mutationer der fremmer vækst og overlevelse overleve ved naturlig selektion. Tumoren spreder sig ved proliferation/cloning af den stærkeste celle.

Den stærkeste celle vil derfor klones, hvorved hormonterapien ikke virker på nogle af cellerne.

Klinisk helbredelseEdit

angive betegnelserne for klinisk helbredelse dvs. ingen sporbar restsygdom (remission) og tilbagefald af sygdommen (recidiv).

Remission
= diagnostisk kan man ikke se sygdommen mere, men den kan stadig være tilstede. Pga. begrænsninger i billeddiagnostik.
Recidiv
= når canceren kommer tilbage efter at have været i remission.