FANDOM


NæringsstofferEdit

beskrive de seks hovedgrupper af næringsstoffer: kulhydrater, proteiner, lipider, mineraler, vitaminer og vand.

Kulhydrater
Hovedopdeling i simple (monosakkarider [f.eks. fruktose, glukose] og disakkarider [sukrose]) og komplekse (polysakkarider [glykogen, stivelse, cellulose]) kulhydrater. Findes typisk i vegetabilske produkter (planter), ekstra ”point” hvis laktose (mælkesukker) nævnes som undtagelse. Ved absorptionen spaltes kulhydraterne til monosakkarider, som i leveren omdannes til glukose. Ekstra ”point” hvis det anføres, at glykogen og stivelse kan spaltes i deres bestanddele, mens cellulose ikke kan spaltes hos mennesker = fiber.

Rekommendation: >55% af kalorier/dag fra kulhydrater.

Proteiner
Består af aminosyrer opdelt i essentielle (9 stk) og ikke-essentielle (gerne definition heraf). Anvendes som ”byggesten” til organismens egen opbygning af proteiner (gerne eksempler herpå: f.eks. kollagen, enzymer, leverproteiner). Findes i eksempelvis kød, æg, mælk, ost, grønt, fisk. Mange ekstra ”point” hvis nitrogen balance omtales.

Rekommendation: 10-15% af kalorier/dag fra protein.

Lidpider
I normal diæt hovedpart (ca. 95%) som triglycerid (3 fedtsyrer + glycerol). Opdeles i mættede og (poly-)umættede fedtsyrer på baggrund af antallet af dobbeltbindinger. Andre lipider er kolesterol og fosfolipider. Lipider er en vigtig energikilde og kan oxideres eller deponeres i adipocytter. Kolesterol er nødvendig for syntese af visse hormoner, galde og er en vigtig bestanddel i membraner. Ekstra ”point” ved omtale af essentielle fedtsyrer (der er to: alfa-linolensyre og linolsyre).

Rekommendation: < 30% af kalorier/dag fra lipid.

Mineraler
Inorgansik og vigtig. Kroppen laver det ikke selv. 4-5% af den totale kropsvægt - danner komponenter i co-enzymer, hæmoglobin, mekanisk styrke til knogler og tænder, aktionspotentialer. Ex: Jern, Natrium, Calcium, Kalium etc.
Vitaminer
Organisk. Findes både essentiele og non-essentielle. Mange vitaminer fungerer som coenzymer, som kombineres med andre enzymer for at gøre enzymerne funktionelle. Man deler vitaminer op i fedtopløselige vitaminer og vandopløselige vitaminer.
Vand
En stor del af kroppen udgøres af vand.


VitaminerEdit

opdele vitaminer i fedtopløselige og vandopløselige; give eksempler fra hver gruppe samt beskrive disses funktion og effekten af mangel herpå.

Fedtopløselige
A, D, E, K. Kan være i kroppen i lang tid.
Ved K-mangel kan man bløde meget, da det er nødvendigt for syntesen af koagulationsfaktorerne.
D-vitamin: Promoverer bruges af Ca - ved mangel kan man derfor få osteomalacia (bløde knogler).
Vandopløselige
B og C - er derfor ikke i kroppen i særlig lang tid.
Ved B1-vitamin mangler kan man få Wernickes encefalopati Misbrug#Psykiatriske_og_somatiske_komplikationer. B1 er nødvendig for at vokse og involveret i kulhydrat og aminosyre metabolismen.
Ved B-12 mangel får man anæmi, da de er nødvendige for den røde blodcelleprodktion. Man kan også få demens.
Ved C-vitamin mangel får man skørbug.

Vitamin- og mikronæringsstofmangelEdit

beskrive vitamin- og mikronæringsstofmangel.

Det er en langtidseffekt - se eksempler ovenfor. Kan vidst nok hurtig rettes op på igen


BMIEdit

definere body mass index (BMI) (vægt i kilo divideret med højde i meter^2 [kg/m2]).

BMI = kg/m^2

OBS: En bodybuilder er fed i følge BMI.

VægtklasserEdit

inddele i vægtklasser baseret på BMI.

BMI < 18.5: Undervægt BMI = 18.5 – 25: Normal vægt BMI = 25-30: Overvægt BMI = 30-35: Fedme klasse I BMI = 35-40: Fedme klasse II BMI > 40: Fedme klasse III

AdipositasEdit

redegøre for forekomst, ætiologi og patogenese, symptomer, mulige komplikationer, forebyggelse og principper for behandling ved adipositas.

Man har adipositas, når BMI >30. Ca.

Forekomst
 • Steget markant indenfor de seneste årtier
 • Flest overvægtige fra 40-80 år, men størst stigning for børn og unge
 • 14% af den voksne danske befolkning
Ætiologi og patogenese
 • Optager mere end hvad man forbruger
 • Arv og miljø
 • Inaktivitet
 • Social ulighed
 • Dårlige madvaner
Symptomer
 • Træthed
 • Sveder meget
 • Svært at bevæge sig
Komplikationer
 • Nedsat insulinfølsomhed
 • Forhøjet blodtryk
 • Slidgigt
 • Kræft
 • Urinsyregigt
 • Hjerte-kar-sygdomme
 • Type 2 diabetes (insulinresistens)
 • Nedsat frugtbarhed
 • Galdevejslidelser
 • Psykiske:
  • Lavt selvværd, mobning, depression
Forebyggelse
 • Øge fysisk aktivitet
 • Forbedre kostens kvalitet
 • Forbedre tilgængelighed af sund mad
 • Øge skat på usund mad
 • Træning af færdigheder i at lave sund mad
 • Regulere reklamer, mærkning af fødevarer
 • Uddannelse og oplysning
Behandling
 • Operationer:
  • Gastric band (mavesæk bliver på så vis gjort mindre)
  • Gastric bypass (nederste del af mavesæk bliver sat sammen med tyndtarmen)
  • Operativ fjernelse af fedtvæv
 • Diæt (bedre kostvaner)
 • Øget motion
 • Slankepiller og –kure