FANDOM


Opbygning af en psykiatrisk afdelingEdit

beskrive den typiske opbygning af en psykiatrisk afdeling (lukkede, skærmede, åbneafdelinger) og baggrunden for denne organisation.

Åben afdeling
Fri færden på hospitalsgange; dvs. ingen låste døre. Patienterne er i stand til at overholde aftaler indgået med personalet.
Lukket afdeling
Afdeling beregnet til de mest syge. Her indlægges personer med svære psykoser og andre psykiske lidelser, der midlertidligt er så alvorlige, at patienten i første omgang ikke kan opholde sig på et åbent afsnit. Patienterne placeres her, hvis de menes at være til fare for sig selv og omgivelserne, enten det er frivilligt eller ufrivilligt.
Skærmet afdeling
Mellemting mellem åben og lukket afdeling. Det er i princippet en åben afdeling, men med døre, der skiftevis er åbne og lukkede afhængigt af situationen og patienten. Fordelen ved denne konstruktion er, at den enkelte patient oplever mere kontinuitet i behandlingen. Dvs. at en patient der, når han/hun bliver indlagt har brug for at være bag lukkede døre kan forbedre sin psykiske sygsdom og senere komme i den åbne del af afdelingen mens at personalet får mulighed for at følge patienten under hele forløbet.

Uden for hospitalerneEdit

angive de behandlingsmæssige tilbud uden for hospitalerne.

  • Distriktspsykiatri
  • Privat praktiserende psykiatere
  • Egen læge
  • Psykologbehandling

Distriktspsykiatrisk enhedEdit

beskrive en distriktspsykiatrisk enhed og formålet med denne.

Et distriktspsykiatriskt center er typiskt bemandet med en overlæge, læger, sygeplejersker, psykologer, ergoterapeuter samt socialrådgivere. Denne tværfaglige gruppe foretager hjemmebesøg hos de psykisk syge, samt står for ambulant behandling.

Besøget i hjemmet har til formål at sikre, at patientens psykiske tilstand ikke forværres samt at give patienten et liv i et normalt miljø, da der for nogle patienter kan være større chance for bedring i patientens egen miljø. Tanken er dermed også at undgå indlæggelse af patient på hospitalernes psykiatriske afdelinger.

MålgruppeEdit

angive den primære målgruppe for distriktspsykiatrien.

Målgruppen er primært patienter, der er udskrevet fra hospitalet, men som stadig har behov for en ambulant behandling. Der kan også være tale om patienter, der er blevet henvist af en alment praktiserende læge.