Undersøgelsesmuligheder[redigér | redigér wikikode]

beskrive kort undersøgelsesmuligheder.

Man kan:

 • Måle på feces
  • Mængde
  • Blod
  • Energi/fedtindhold
 • Blodprøver (Levertal, Amylase, Protein, Fedt f.eks kolesteroler, Blodsukker, Hæmoglobin infektionstal, væskebalance


Scanninger:

 • Røntgen:
  • Uden kontraststof – opmærksom på fri luft i peritoneum eller tarmstop.
  • Med kontraststof - se esophagus, ventrikel, duodenum for organfunktion, sår og/eller varicer.
 • Ultralyd og CT (Begrænset anvendelse, bruges ved abscesser og større tumorer.)

Skopi:

 • Gastroskopi - Ned gennem munden og se helt ned i mavesækken og starten af duodenum
 • Coloskopi - Ind gennem anus og ser tyktarmen
 • Tyndtarmsskopi - Fuld bedøvelse og noget med en ballonudvidelse, så man kan se
 • Kapselendoskopi - Indtager kapsel oralt, der tager billeder 2-3 gange i sek.
 • Billeder og biopsier - tages ofte i sammenhæng med endoskopierne


Sygdomme[redigér | redigér wikikode]

redegøre kort for forekomst, ætiologi og patogenese, forebyggelse, symptomer, mulige komplikationer og principper for behandling ved:

Ulcussygdommen (mavesår)[redigér | redigér wikikode]

Ulcussygdommen er sår i enten ventrikel eller duodenum.

Forekomst
Incidensen er 0.2 % pr år. Mavesår ses hyppigere hos mænd end hos kvinder (2:1).
Ætiologi og patogenese
NSAID-præparater og acetylsalicylsyre hæmmer produktionen af mucus i maven, og kan dermed medføre mavesår (det er derfor de skal indtages med mad). Mucosa-barrieren kan svækkes af salte, galdesyrer og alkohol (stress). Helicobacter pylori-infektion forårsager inflammation i ventrikelslimhinden og nedsætter derved også slimhindens resistens.
Forebyggelse
Spis godt.
Symptomer
Smerter, dyspepsi (upset stomach), blødning.
Komplikationer
Blødning (tab af blod). Perforation (hul) til peritonealhulen (bughinden).
Behandling
Antibiotika. Syrehæmmende. I slemme tilfælde kirurgiske behandling.

Cancer ventriculi (ventrikelcancer)[redigér | redigér wikikode]

Forekomst
Incidens: Ca. 600 nye tilfælde om året i DK. Sygdommen udvikles sjældent før 50-års alderen og ses herefter med tiltagende hyppighed. Sygdommen er hyppigere hos mænd end hos kvinder (3:2) og er hyppigst i lavere socioøkonomiske grupper.
Ætiologi og patogenese
Årsag ukendt, genetisk disposition, miljø.
Forebyggelse
Symptomer
Træthed, anæmi, vægttab - evt. blødninger og penetration af ventrikel.
Komplikationer
Femårsoverlevelse er mindre end 10%.
Behandling
Kan være radikal eller palliativ (lindrende). Ved radikal operation fjernes tumor i mindst 5 cm afstand, ligesom de regionale lymfeglandler udrømmes. Formålet med lindrende behandling er at mindske symptomer såsom blødning og smerter. Normal cancerbehandling.

Cøliaki[redigér | redigér wikikode]

Glutenallergi - gluteninduceret enteropati.

Forekomst
0.05 % i DK (eller 1 af 133 mennesker i Seeleys). Internaionale forskelle - mange ramt i sverige.
Ætiologi og patogenese
Ødelæggelse af vili'erne på tyndtarmens overflade (så overfladen mindskes og dermed mindre næring kan optages) giver glutenallergi. Fra Mette: En fremherskende teori er, at tidlig introduktion af gluten i børns kost øger antallet af patienter med cøliaki. Det er gliadin-indholdet i gluten, der udløser en genetisk betinget immunologisk reaktion, hvor der ses afstødning af epithelcellerne. Dette sker så hastigt, at der ikke dannes villi, hvilket medfører den karakteristiske flade slimhinde. Den avilløse (~uden villi) slimhinde medfører diffus malabsorption, dels pga. reduceret overfladeareal, og dels fordi enzymindholdet i de abnorme celler er lavt. Forekomst af cøliaki på 10 % blandt 1. ordens slægtninge.
Forebyggelse
Symptomer
Diarré, vægttab, abdominalsmerter, intestinal gas.
Komplikationer
Sygdomme som følge af mangeltilstand. F.eks anæmi og vitaminmangel.
Behandling
Livslang glutenfri diæt.

Laktoseintolerans[redigér | redigér wikikode]

Mangel på laktase til nedbrydning af laktose (mælkesukker).

Forekomst
Stærk geografisk afhængighed; relateret til mælkeindtagelse. I nordeuropa ca. 5 % af den voksne befolkning.
Ætiologi og patogenese
Laktosemalabsorption er et eksempel på disakkaridmalabsorption, som er en række tilstande, der opstår som følge af mangel på respektive disakkaridaser (enzymer, som spalter ~) i tyndtarmsepithelet. Opstår pga. gradvist svind af laktase i epithelcellerne. Kan være kongenit (medfødt), men primært erhverves sygdommen hen ad vejen. Kan også optræde sekundært til svære tarmlidelser med malabsorption (fx cøliaki).
Forebyggelse
Symptomer
Malabsorption viser sig ved forstyrrelser i fordøjelsen og symptomer opstår typisk kort tid efter indtagelse af mælkeholdige fødevarer. Symptomerne er typisk diarré, trykken, prutten og borborygmi (~maveknurren).
Komplikationer
Behandling
Livslang laktosefri diæt. Fx behandle cøliaki ved sekundær laktoseintolerans.

Mb. Crohn[redigér | redigér wikikode]

Kronisk inflammatorisk (betændelsestilstand) tarmsygdom. Kan godt være samme grundsygdom som Colitis ulcerosa.

Forekomst
Incidens er 0.010 % i DK. Debuterer i en alder af 20-30 år.
Ætiologi og patogenese
Ukendt ætiologi, men genetisk disposition.
Forebyggelse
Stop med at ryge.
Symptomer
Diaré og smerter i abdomen. Udviser stort spektrum af symptomer, idet sygdommen kan være lokaliseret fra mund til anus.
Komplikationer
Muligvis abscesser og fisteldannelse (hvilket er slemt).
Behandling
Anti-inflammatoriske og immundæmpende, samt cytostatika (mod cancer?) og antibiotika. Operation er normalt (skærer væk det inflammerede?). Prednisolon (kortison (binyrebarkhormon - hjælper hurtigt, men det er meget barskt mod kroppen.)

Colitis ulcerosa[redigér | redigér wikikode]

Kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Kan godt være samme grundsygdom som Mb. Crohn.

Forekomst
Incidens er 0.014 % i DK. Debuterer i en alder af 20-30 år.
Ætiologi og patogenese
Ukendt ætiologi, men genetisk disposition.
Forebyggelse
5-aminosalicylsyrepræparater.
Symptomer
Blodig diarré. Stop med at ryge kan forværre det.
Komplikationer
Behandling
Fjernelse af rectum og colon kan medføre helbredelse.


Gastroenteritis acuta[redigér | redigér wikikode]

Pludselig betændelse i mave og tarm.

Forekomst
I den vestlige verden godt ét tilfælde med diaré pr. person årligt med varighed < 2 uger. Måske den hyppigste dødsårsag i u-lande.
Ætiologi og patogenese
I den vestlieg del af verdenen: Ofte forårsaget af virus, som giver kvalme og opkastning i 2-3 dage samt oftest diaré, som kan være i 4-6 dage.
Tre patogenetiske principper:
 • Madforgiftning: Under bakteriernes vækst dannes enterotoksin (bakteriegiftstof), som ikke ødelægges ved varmebehandling ->diaré (Staphylococcus aureus).
 • Levende bakterier i føden: Formering i tarmlumen med toksindannelse -> diaré (E. coli)
 • Levende bakterier i føden: Invadering af slimhinden -> betændelsesreaktion (Salmonella, Campylobacter)
Forebyggelse
Symptomer
Pludselig indsættende diaré (kan indholde blod) og/eller opkastninger.
Komplikationer
Behandling
Symptombehandling - rehydration.

Cancer coli (Tyktarmskræft)[redigér | redigér wikikode]

Forekomst
I DK konstateres ca. 3.600 nye tilfælde af kolorektal cancer årligt, og er dermed den næsthyppigste cancer hos begge køn. Hyppigheden af cancer coli er stigende, mens incidensen af cancer recti er faldende og udgør ca. en trededejl af alle kolorektalcancere. Mere end halvdelen af patienterne er ældre end 70 år, og mindre end 1 % er yngre end 40 år. Ligelig kønsfordeling af cancer coli.
Ætiologi og patogenese
Delvist ukendt. Undersøgelser viser, at sygdommens udvikling er et resultat af et sampil af miljøfaktorer (rygning, overvægt, diabetes) og arvelige årsager. En kost med højt indhold af fedt og lavt indhold af ufordøjelige fibre har sammenhæng med colorektal cancer. Overvægt, manglende motion, type-II-diabetes og alkohol ligeså.
Forebyggelse
Motion og sund mad.
Symptomer
Afhænger meget af tumorens lokalisation. Dog stadig almene cancersymptomer som træthed og vægttab, blod i afføring. Ændring i normal afføringsmønster. Diaré.
Komplikationer
Ileus (~tarmslyng).
Behandling
Kirurgisk fjernelse og normal cancer-behandling.

Akut appendicit (Blindtarmsbetændelse)[redigér | redigér wikikode]

Forekomst
Der foretages ca. 12.000 appendektomier (fjernelse af blindtarm) årligt i DK. Sygdommen kan optræde i næsten alle aldre, men ses hyppigst under 30-års alderen og især mellem 8- og 14-års alderen.
Ætiologi og patogenese
Årsagen er ikke altid klar. Men blindtarmsbetændelse skyldes formentlig ofte en afløbshindring forårsaget af små afføringsknolde (fækulitter). Årsagen kan også være fremmedlegemer eller en svulst. Kan lede til inflammation i bughinden.
Forebyggelse
Symptomer
Symptomerne kan være meget drilske og ukarakteristiske, men som regel følger udviklingen det klassiske mønster:
 • Det begynder som regel med mavesmerter omkring navlen eller opadtil.
 • Efter få timer vandrer smerterne ned i højre nedre del af maven, og de forværres ved bevægelse.
 • Man har nedsat appetit og ofte kvalme, eventuelt enkelte opkastninger.
 • Temperaturen er typisk omkring 38 grader, men hver tredje person har ingen feber. Sygdommen kan ikke diagnosticeres alene på symptomerne da disse ikke er karateristiske.
Komplikationer
Ubehandlet kan akut appendicitis føre til perforation med peritonitis (imflammation af peritoneum) eller lokaliseret abscesdannelse. Blindtarmen kan også sprænges.
Behandling
Kirurgi: Appendektomi, hvor blindtarmen fjernes vha. kikkertoperation.

Diarre (m/u steatore)[redigér | redigér wikikode]

En abnorm mængde af sædvanlig tynd fæces (> 200 g/døgn). Steatoré er en forøgelse af fedtindholdet i afføringen.

Forekomst
Diaré vil forekomme hos alle individer en eller flere gange i deres liv og akut diaré som næsten altid er infektiøs er den førende årsag til sygelighed og dødelighed i verden som helhed. Steatoré = > 7 g fedt pr. døgn i fæces.
Ætiologi og patogenese
Kan opstå hvis
 • Afføring indeholder vandbindende emner som ved f.eks. laktosemalassimilation. - lactose malabsorption
 • Glutenallergi
 • Cøliaki
 • Laksantia: dadler, te, lakrids, osv.
 • Ved øgning af væske fra slimhinden til tarmlumen.
 • Ved hæmning af absorptionsprocesser.
 • Ved lækage til tarmlumen af blod, protein, pus, væske fra betændt tarmslimhinde.
 • Ved forstyrrelser i tarmens motoriske funktion, så fødeemner ikke kan optages - fx ved sukkersyge, hvor man ofte får hurtige tarmbevægleser.
 • Irritabel tyktarm - uregelmæssig afføring
 • Kunstige sødemidler (tyggegummi)
 • Sodavand i store mængder, alkohol, rygning
 • Graviditet
 • Cancer
Forebyggelse
Symptomer
Komplikationer
Mangeltilstande.
Behandling
Rettes mod udløsende årsag, lægemiddel mod nedsættelse af tarmens motilitet dvs. nedsættelse af tarmens aktivitet.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.